ประกาศ::ทางวิทยาลัยประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 ตุลาคม 2560
แก้ 0,มส. ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 (ทั้ง ปวช,ปวส.เช้า-ค่ำ)
 
วันที่ประกาศ 3 ต.ค 60 www.ht.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-554333-7

...................................................................................................................................................................................................

แก้ไข ครังที่ 1 ประกาศ:เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ นักเรียนระดับ ปวช.1 ทุกสาขา(นร.ใหม่)
จากวันที่ 12 พ.ค 60 เป็นวันศุกร์ 19 พ.ค 60  (ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-554333-7
                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 15/5/60


...........................................................................................................


...........................................................................................................

ขอแสดงความยินดี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ได้รับรางวัล รถประดิษฐ์กลุ่มอาชีวะ 
การแข่งขันการแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่19/2559 (สนามแข่งบุรีรัมย์) 
ทีม บานบุรี 1  วิ่งใด้อันดับที่ 20 จากสถิติ 874 กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ลิตร
ทีมบานบุรี 2     สถิติ 720 กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ลิตร
ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย 2559

 

       
       

........................................................................................................................................................................

ประกาศ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ : ประกาศ ณ วันที่ 17-8-59  
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นการศึกษา
ภาพลักษณ์ปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการในมุมของประชาชน และนำไปสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์กิจกรรม
จึงให้ บุคลากรหรือผู้รับบริการทำแบบสอบถามวิจัย
ดังกล่าว http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm


...............................................................................................................
ประกาศ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ : ประกาศ ณ วันที่ 23-5-59 
ได้เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
แต่ปรากฎว่าวิทยาลัยได้ประสบปัญหาวาตภัย เมื่อวันที่ 21 พ.ค 59
ทำให้อาคารเรียนบางส่วนเกิดความเสียหาย ทางวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมเกรงจะเป็น
อันตรายต่อนักเรียน นักศึกษา จึงประกาศหยุดทำการเรียนการสอน
​ตั้งแต่วันที่ 24-27 พ.ค 59 และจะทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 30 พ.ค 59

ติดต่อ:ฝ่ายวิชาการ 074-55ย33 และอ.มูฮัมหมัด คารี 082-2671471 

 

...............................................................................................................
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ จากคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสู่การประกวดระดับประเทศ ปี 2559

วันนี้ (23 พ.ค. 59) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประกวดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเก็บคะแนนรอบที่ 1 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศปี 2559

อ่านต่อได้ที่ 

http://www.skho.moph.go.th/skho/news_skho.php…

** แหล่งข่าวโดย ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 23 พค.59**

..............................................................................................................

 

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ !!เป็นต้นไป 
**เปิดรับสมัครเรียนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ**
 25-5-59


........................................................................................................................................................................
​​........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................
กำหนดการลงทะเบียนและการมอบตัว นร./น.ศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 


สอบถามเพิ่มเติม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ โทร.074-554333 ,Facebooks : HTcollege

.........................................................................................................................................................................
รวมภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 15 ม.ค 59 
รวมภาพทั้งหมด  HTCollege กดLikeแฟนเพจ ข่าวสาร

 

       
       

.........................................................................................................................................................................


ภาพบรรยากาศ 9 ม.ค.59 จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เทศบาลตำบลคูเต่า  
(แผนกมัธยม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่) 
รวมภาพทั้งหมด  HTCollege กดLikeแฟนเพจ ข่าวสาร

 

       
       

..........................................................................................................................................................................


​ร่วมใจส่งแรงเชียร์ให้ นายสิทธิโชค หรดี,นายธีระวุฒิ เกื้อประพันธ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่) 
ตัวแทน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling Contest ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ

ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย 58 

 

       
       

..........................................................................................................................................................................


ร่วมใจส่งแรงเชียร์ให้ ทีม บานบุรี 1,บานบุรี 2 และทีม HT.Service (วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่) 
ในการแข่งขันฮอลด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 18/2558 
ระดับประเทศ 

ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย 58

 


 

 

.................................................................................................................................................................................
ภาพบรรยากาศ มัธยม โครงการอบรมนักเรียน พุทธสมาคมสงขลา 5 กันยายน 2558

 รวมภาพทั้งหมด  HTCollege กดLikeแฟนเพจ ข่าวสาร

 

       
       

.................................................................................................................................................................................

 

 


ร่วมใจส่งแรงเชียร์ให้ ทีม HatYai Techno Yamaha Exciter(วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่) 
เป็นตัวแทนชาวหาดใหญ่ จากวิทยาลัยเทคโนโลยี 20 แห่งทั่วประเทศ 
เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Moto Challeng 2015

สนาม 1    วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต

สนาม 2    วันที่ 7-9 สิงหาคม 2558 ที่สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

สนาม 3    วันที่ 4-6 กันยายน 2558 ที่สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต
สนาม 4    วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ เพื่อให้สถาบันการศึกษาอาชีวะหาดใหญ่เป็นที่ 1 ในประเทศ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.yamahamotochallenge.com/ 

.................................................................................................................................................................................
 


เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ !!เป็นต้นไป 
**เปิดรับสมัครเรียนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ**


.......................................................................................................................................................................................
 

 

 

 

 

     
 
QR CODE
QRCode 
 
 
   HTCOLLEGE     
 
 

 

58/4 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 TEL.074-554333-7 E-mail:ht.school@hotmail.com ,sen_yoshiki@hotmail.com